Heslo: váš

Otázka:

Aký tvar má zámeno váš v inštrumentáli jednotného a množného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať zámená Vy a Váš pri pozvánke na konferenciu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým písmenom písať zámeno Vy v príhovore, keď oslovujeme viac osôb, ktorým vykáme?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V slovnom spojení kniha inšpirovaná vaším životom má byť v slove vaším krátke alebo dlhé i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa zámeno Vám v písomnom styku s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, keď oslovujeme skupinu ľudí?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je rozdiel v používaní zámen váš a svoj?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď vykám jednej osobe, napíšem v korešpondencii Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno s veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Robí mi problém privlastňovanie podmetu. Môžete mi to vysvetliť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše svojim a kedy svojím?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa majú správne používať zámená svoj a náš? Je správna veta Za svoje dobré meno vďačíme aj odhodlaniu konať spravodlivo alebo tam má byť „za naše dobré meno“?

celá otázka a odpoveď