Heslo: váš

Otázka:

Dobrý deň, aký tvar má zámeno váš v inštrumentáli jednotného a množného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať zámená Vy a Váš pri pozvánke na konferenciu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým písmenom písať zámeno Vy v príhovore, keď oslovujeme viac osôb, ktorým vykáme?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, ak máme názov "Kniha inšpirovaná Vaším životom..." v slove Vaším má byť krátke alebo dlhé i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa zámeno Vám v písomnom styku s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, keď oslovujeme skupinu ľudí?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je rozdiel v používaní zámen váš a svoj?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je to s písaním veľkého začiatočného písmena v zámene vy, keď oslovujem skupinu osôb? Je mi jasné, že keď vykám jednej osobe, napíšem Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Robí mi problém privlastňovanie podmetu. Môžete mi to vysvetliť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše svojim a kedy svojím?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa majú správne používať zámená svoj a náš? Je správna veta Za svoje dobré meno vďačíme aj odhodlaniu konať spravodlivo alebo tam má byť „za naše dobré meno“?

celá otázka a odpoveď