Otázka:

Ako sa majú správne používať zámená svoj a náš? Je správna veta Za svoje dobré meno vďačíme aj odhodlaniu konať spravodlivo alebo tam má byť „za naše dobré meno“?

Heslá:

môj, Tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich

Odpoveď:

 

Vo všeobecnosti platí zásada, že ak gramatická osoba, ktorej privlastňujeme, nie je podmetom vety, používajú sa osobné privlastňovacie zámená môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, napr. Komisia poukázala na naše nedostatky alebo Cudzí ľudia sa chválili naším úspechom. Podmetu sa privlastňuje zvratným privlastňovacím zámenom svoj, napr. Spisovateľ uvažuje o svojej knihe. – Elena priviezla svojich rodičov. – Starajte sa o svoje zdravie. Vo vete Za svoje dobré meno vďačíme aj odhodlaniu konať spravodlivo je správne použitý tvar zámena svoj. Vo vete je nevyjadrený podmet my (odkazuje sa ním na jeden kolektív, zrejme na organizáciu alebo na firmu), ktorému privlastňujeme spojenie dobré meno. Tvarom zámena náš sa niekedy vyjadruje, resp. zdôrazňuje spoločné privlastňovanie autorovi alebo kolektívu autorov a súčasne aj poslucháčom alebo čitateľom. Napríklad na stretnutí zástupcov firmy a jej klientov môže reprezentant jednej skupiny povedať: Veríme, že v našej spolupráci budeme naďalej úspešne pokračovať. V takomto význame sa zámeno náš používa napríklad aj vo vete Tešíme sa na naše ďalšie stretnutie (t. j. na stretnutie autora/autorov prehovoru s niekým ďalším, napríklad pracovníkov rozhlasu s poslucháčmi).

 


Otázka z 06. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu môj