Otázka:

Robí mi problém privlastňovanie podmetu. Môžete mi to vysvetliť?

Heslá:

môj, Tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, privlastňovanie podmetu

Odpoveď:

 

Vo všeobecnosti platí zásada, že ak gramatická osoba, ktorej privlastňujeme, nie je podmetom vety, používajú sa osobné privlastňovacie zámená môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, napr. Prečítali sme si úvahy spisovateľa o jeho knihe. Podmetu sa privlastňuje zvratným privlastňovacím zámenom svoj, napr. Spisovateľ uvažuje o svojej knihe. Spojenie pripomíname si odkaz našich predkov, na ktoré sa odvolávate, je netypické, je to jedna z tých výnimiek, ktoré spomínate. Tvarom zámena náš sa niekedy vyjadruje, resp. zdôrazňuje spoločné privlastňovanie autorovi alebo kolektívu autorov a súčasne aj kolektívu poslucháčov, čitateľov. Takisto správne je aj štylisticky neutrálne spojenie pripomíname si odkaz svojich predkov.

 


Otázka z 17. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu môj