Otestujte sa z morfológie, čiže tvaroslovia.

Rozoznáte spisovné slová od nespisovných?


1. Skloňuje sa slovo euro?2. Študentmi či študentami?3. Viete správne vykať?4. Bez pracovníčok alebo bez pracovníčiek?5. Na galavečere či na galavečeri?6. Poznáte rozdiel medzi základnou a radovou číslovkou?7. O princezne alebo o princeznej?8. Susedovo auto či susedove auto?9. Výherci či výhercovia?10. V divadelnej role alebo v divadelnej roli?:

Vyhodnotiť