sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa.

Aby sme ju mohli čím skôr opraviť, podrobne nám ju opíšte a pošlite
tu na adresu sluzby@smeonline.sk. Prípadne využite jednu z týchto možností:

Error kód 500

Chyba systému (Chyba 500) | Sme.sk
sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa.

Aby sme ju mohli čím skôr opraviť, podrobne nám ju opíšte a pošlite
tu na adresu sluzby@smeonline.sk. Prípadne využite jednu z týchto možností:

Error kód 500

Otestujte sa z morfológie, čiže tvaroslovia.

Rozoznáte spisovné slová od nespisovných?


1. Skloňuje sa slovo euro?2. Študentmi či študentami?3. Viete správne vykať?4. Bez pracovníčok alebo bez pracovníčiek?5. Na galavečere či na galavečeri?6. Poznáte rozdiel medzi základnou a radovou číslovkou?7. O princezne alebo o princeznej?8. Susedovo auto či susedove auto?9. Výherci či výhercovia?10. V divadelnej role alebo v divadelnej roli?:

Vyhodnotiť

Chyba systému (Chyba 500) | Sme.sk
sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa.

Aby sme ju mohli čím skôr opraviť, podrobne nám ju opíšte a pošlite
tu na adresu sluzby@smeonline.sk. Prípadne využite jednu z týchto možností:

Error kód 500