Často kladené otázky

Často dostávame otázky o slovenskom jazyku a o Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. Niektoré sa opakujú, a preto sa v tomto zozname snažíme zodpovedať aspoň niekoľko z nich.

Plánuje sa reforma slovenského pravopisu, ktorá by zrušila písanie ypsilonu?
Nie.

Moderátor RTVS pri komentovaní otváracieho ceremoniálu XXX. letných olympijských hier povedal, že podľa JÚĽŠ SAV nemožno používať slovo vlajkonosič, vraj správne je len slovo zástavník. Je to pravda?
Takúto informáciu nedal nikto z pracovníkov oddelenia jazykovej kultúry a terminológie. V kodifikačných príručkách si takisto možno overiť, že podstatné meno vlajkonosič je spisovné a že má význam "kto nesie (v sprievode) vlajku, zástavu".

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ) sa nenachádza slovo xxxxx. Znamená to, že je nespisovné?
Nie. Nespisovné sú iba tie slová, pri ktorých je táto skutočnosť v KSSJ priamo uvedená. Ak sa dané slovo v KSSJ nenachádza, neznamená to, že je nespisovné (ani to, že je spisovné). Navyše, ako už naznačuje názov, ide o krátky, teda stručný slovník.

To vy ste vymysleli slová ako hovník, lezúň alebo podstrešnica?
Nie, jazykovedci naozaj nevymýšľajú takéto slová. To bola a je práca humoristov.

Patrí slovenčina medzi najťažšie jazyky na svete?
Nie. Je to mýtus. Podrobnejšie zdôvodnenie nájdete v tomto článku (PDF, 321. strana).