Otázka:

Aký je rozdiel v používaní zámen váš a svoj?

Heslá:

svoj, váš, náš

Odpoveď:

 

 

Vo všeobecnosti platí zásada, že ak gramatická osoba, ktorej privlastňujeme, nie je podmetom vety, používajú sa osobné privlastňovacie zámená môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, napr. Komisia poukázala na vaše nedostatky alebo Cudzí ľudia sa chválili vaším úspechom. Podmetu sa privlastňuje zvratným privlastňovacím zámenom svoj, napr. Spisovateľ uvažuje o svojej knihe. – Elena priviezla svojich rodičov. –  Starajte sa o svoje zdravie. – Navštívte svojho lekára. – Túto pieseň venujeme svojim deťom.

Spoločné privlastňovanie autorovi alebo kolektívu autorov a súčasne aj poslucháčom alebo čitateľom sa niekedy vyjadruje a zdôrazňuje namiesto zámena svoj zámenom náš. Napríklad na stretnutí zástupcov firmy a jej klientov môže reprezentant jednej skupiny povedať: Veríme, že v našej spolupráci budeme naďalej úspešne pokračovať. V takomto význame sa zámeno náš používa napríklad aj vo vete Tešíme sa na naše ďalšie stretnutie (t. j. na stretnutie autora/autorov prehovoru s niekým ďalším, napríklad pracovníkov rozhlasu s poslucháčmi).


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu svoj