Otázka:

Píše sa zámeno Vám v písomnom styku s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, keď oslovujeme skupinu ľudí?

Heslá:

Veľké písmená na znak úcty, vy, váš

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (podkapitoly Veľké písmená na znak úcty, s. 75, aj na www.juls.savba.sk) píšeme veľké začiatočné písmeno na znak úcty v priamom písomnom styku (v korešpondencii) v tvaroch zámen Vy, Váš v obidvoch prípadoch: keď sa vzťahujú na individuálneho adresáta (keď oslovujeme jedného človeka, ktorému vykáme), aj keď sa vzťahujú na kolektívneho adresáta (keď oslovujeme viacerých ľudí).


Otázka z 27. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Veľké písmená na znak úcty