sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa.

Aby sme ju mohli čím skôr opraviť, podrobne nám ju opíšte a pošlite
tu na adresu sluzby@smeonline.sk. Prípadne využite jednu z týchto možností:

Error kód 500

Chyba systému (Chyba 500) | Sme.sk
sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa.

Aby sme ju mohli čím skôr opraviť, podrobne nám ju opíšte a pošlite
tu na adresu sluzby@smeonline.sk. Prípadne využite jednu z týchto možností:

Error kód 500

Otestujte sa z lexiky, čiže slovnej zásoby.

Rozoznáte spisovné slová od nespisovných?


1. Staviť alebo vsadiť na dobrého koňa?2. Doprovod či sprievod?3. Potenciálny alebo potencionálny?4. Webové alebo webovské stránky5. Antivírový či antivírusový?6. Doporučiť alebo odporučiť?7. Vínna réva či vinič?8. Prehlásenie či vyhlásenie?9. Jedná sa o alebo ide o?10. Ďaleko lepší či oveľa lepší?:

Vyhodnotiť

Chyba systému (Chyba 500) | Sme.sk
sme.sk

Našli ste našu chybu.
Ospravedlňujeme sa.

Aby sme ju mohli čím skôr opraviť, podrobne nám ju opíšte a pošlite
tu na adresu sluzby@smeonline.sk. Prípadne využite jednu z týchto možností:

Error kód 500