Otázka:

Kedy sa píše svojim a kedy svojím?

Heslá:

Tvoj, náš, váš, svoj, môj, (o) svojom, (so) svojím, svoji, svoje, svojím, (vidím), svojich, prišla Jana so svojím manželom, všetko rozdal svojim deťom

Odpoveď:

 

Privlastňovacie zámená tvoj, náš, váš a zvratné privlastňovacie zámeno svoj sa skloňujú podľa vzoru môj.

Zámeno svoj má v mužskom rode v jednotlivých pádoch jednotného čísla tieto podoby: svoj – svojho – svojmu – (vidím) svojho (pri životných podstatných menách)/svoj (pri neživotných podstatných menách) – (o) svojom – (so) svojím; v množnom čísle: svoji (život.)/svoje (neživot.) – svojich – svojim(vidím)svojich (život.)/svoje (neživot.) – (o) svojich – (so) svojimi. Ako vidíte, iba v inštrumentáli jednotného čísla má zámeno svoj dlhú príponu, napr. prišla Jana so svojím manželom (pádová otázka: s kým, s čím?). V datíve množného čísla má zámeno svoj tvar s krátkym i – svojim, napr. všetko rozdal svojim deťom (pádová otázka: komu, čomu?).

 


Otázka z 07. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 14 odpovedí k heslu Tvoj