O Jazykovej poradni

Jazyková poradňa je spoločným projektom portálu Sme.sk a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Sme.sk zabezpečuje technickú podporu a pracovníci JÚĽŠ SAV zabezpečujú odborné jazykové poradenstvo.

Ak máte nejaký jazykový problém, zadajte ho, prosím, do tohto okienka:


Pracovníci jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV odpovedajú na všetky otázky okrem otázok s vulgárnym obsahom. Rovnako nezaujímajú stanovisko k výkladu legislatívnych textov a riešeniu právnych sporov.

Lehota odpovede závisí od množstva a náročnosti otázok a aktuálnej pracovnej vyťaženosti jednotlivých pracovníkov.

Ak nenájdete odpoveď na svoj jazykový problém, v prípade otázok, ktoré sa týkajú jednotlivých slov a ich skloňovania, navštívte, prosím, aj naše internetové slovníky Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu.