Otestujte sa z gramatiky a pravopisu.

Rozoznáte spisovné slová od nespisovných?


1. Idem do...2. Ešte som nebol v...
3. Stretneme sa...4. Boli to...5. Musím kúpiť...6. Pozvaní sú všetci...7. Zem sa otáča okolo svojej...8. Deti zostali...
9. Nové slová sa nazývajú...10. Hľadám vhodný...:

Vyhodnotiť