Heslo: skloňovanie cudzích mien

Otázka:

Pri mene Frederick Winslow Taylor skloňujeme aj stredné meno?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje francúzske mužské meno Jean-Marie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie meno Imre Kerényi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie mužské meno Levente?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám skloňovať meno Henry David Thoreau?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kde zistím slovenskú podobu ruských, čínskych, japonských a kórejských mien? Existujú mená, ktoré sú nesklonné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšem o zakladateľoch značky Rolls Royce. Je nadpis Príbeh Rolls-a a Royc-a pravopisne správny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje anglické priezvisko Spade?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Skloňujeme anglické ženské meno Grace? Ako od neho utvoríme privlastňovacie prídavné meno?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem v odbornej práci použiť spojenia "podľa Leahy" (muž), "podľa Linehan" (žena)?

celá otázka a odpoveď