Otázka:

Ako mám skloňovať meno Henry David Thoreau?

Heslá:

Henry David Thoreau, skloňovanie cudzích mien

Odpoveď:

V mene Henry David Thoreau (výslovnosť [henri dejvid torou]) sa meno Henry skloňuje podľa vzoru kuli, meno David podľa vzoru chlap a priezvisko Thoreau takisto podľa vzoru chlap, pričom pádové prípony sa pripájajú k celému priezvisku Thoreau. V jednotlivých pádoch má meno Henry David Thoreau tieto tvary: G (bez) Henryho Davida Thoreaua [toroua], D (k) Henrymu Davidovi Thoreauovi [toróvi], A (čítam) Henryho Davida Thoreaua, L (o) Henrym Davidovi Thoreauovi, I (s) Henrym Davidom Thoreauom [toróm].


Otázka z 08. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Henry David Thoreau