Otázka:

Skloňujeme anglické ženské meno Grace? Ako od neho utvoríme privlastňovacie prídavné meno?

Heslá:

Grace, Gracein, skloňovanie cudzích mien

Odpoveď:

 

Anglické ženské meno Grace [grejs] je nesklonné. Privlastňovacie prídavné meno od neho utvoríme tak, že k menu Grace pridáme prípony privlastňovacích prídavných mien vzoru matkin (matkina, matkino), napr. Gracein úsmev, Graceina priateľka, Graceino mlčanie, Graceini rodičia, Graceine kresby. Aj keď koncové e nevyslovujeme, jednotlivé prípony pridávame k celému menu, pretože samohláska e v písme naznačuje výslovnosť predchádzajúcej spoluhlásky c ako [s].

 

 

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Grace