Otázka:

Môžem v odbornej práci použiť spojenia "podľa Leahy" (muž), "podľa Linehan" (žena)?

Heslá:

skloňovanie cudzích mien, podľa

Odpoveď:

 

Predložka podľa sa viaže s genitívom a spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu podľa Roberta Leahyho, resp. podľa Leahyho. Podobne, keď sa odvolávate na ženu, treba vyjadriť syntaktickú väzbu príponami, t. j. podľa Marshe Linehanovej, resp. podľa Linehanovej.


Otázka z 12. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 10 odpovedí k heslu skloňovanie cudzích mien