Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie mužské meno Levente?

Heslá:

skloňovanie cudzích mien, Levente

Odpoveď:

Skloňovanie cudzích mien závisí od ich výslovnosti. Ak sa cudzie mužské meno Levente vyslovuje [levente], t. j. so samohláskou e na konci, zaraďuje sa do vzoru kuli a skloňuje sa takto: G (od) Leventeho, D (k) Leventemu, (vidím) Leventeho, L (o) Leventem, I (s) Leventem. V prípade výslovnosti ako [levent], [lívent] alebo [leván], t. j. keď je na konci mena takzvané nemé -e, ktoré sa nevyslovuje, bude sa meno Levente skloňovať podľa vzoru chlap s vynechávaním koncového -e takto: G (od) Leventa, D (k) Leventovi, A (vidím) Leventa, L (o) Leventovi, I (s) Leventom.


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu skloňovanie cudzích mien