Otázka:

Ako sa skloňuje anglické priezvisko Spade?

Heslá:

skloňovanie cudzích mien, Spade

Odpoveď:

 

Anglická výslovnosť priezviska Spade je [spejd], čo znamená, že na konci priezviska je takzvané nemé e, ktoré sa nevyslovuje a ani sa nezúčastňuje na výslovnosti. Nemé e pri skloňovaní priezviska Spade vypadáva a priezvisko sa skloňuje takto: G bez Spadea, D k Spadeovi, Spadea, L o Spadeovi, I so Spadeom.


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 10 odpovedí k heslu skloňovanie cudzích mien