Otázka:

Ako sa skloňuje francúzske mužské meno Jean-Marie?

Heslá:

Jean-Marie, skloňovanie cudzích mien

Odpoveď:

V zloženom francúzskom mužskom mene Jean-Marie sa prvá časť mena Jean skloňuje v slovenčine podľa vzoru chlap a druhá časť Marie (výslovnosť [mari]) sa skloňuje podľa vzoru kuli, pričom koncové -e sa v nepriamych pádoch vynecháva,  t. j. bez Jeana-Mariho, k Jeanovi-Marimu, so Jeanom-Marim.  


Otázka z 19. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jean-Marie