Heslo: lomka

Otázka:

Píše sa lomka vo viacslovných geografických názvoch alebo nie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako uviesť dve vety s lomkou, keď je nutné ich dať do dvoch riadkov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa lomka použiť pri predponách, ktoré naznačujú opačný význam slov, napr. "ne-/oprávnený"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám vyjadriť variantnosť? Správne je klientov/tok alebo klientov/ok alebo klientov/k?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak je lomka v texte na konci riadka, môže tam ostať alebo sa má presunúť do nového riadka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem zapísať školský rok pomocou lomky v podobe 2011/2012 alebo 2011/12?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pravda, že lomítko sa po novom volá lomka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne používa znamienko / ? Píše sa s medzerami, t. j. mestské / prímestské lanovky, alebo bez medzier mestské/prímestské lanovky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne zapisuje lomka a pomer medzi slovami (majú tam byť medzery)?

celá otázka a odpoveď