Otázka:

Môže sa lomka použiť pri predponách, ktoré naznačujú opačný význam slov, napr. "ne-/oprávnený"?

Heslá:

lomka, oprávnený neoprávnený

Odpoveď:

 

Lomkou sa uvádzajú variantné i protikladné výrazy, napr. oprávnený/neoprávnený. O funkcii a používaní lomky sa dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu v VIII. kapitole venovanej interpunkcii v podkap. 2.13. na s. 118.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu lomka