Otázka:

Ako mám vyjadriť variantnosť? Správne je klientov/tok alebo klientov/ok alebo klientov/k?

Heslá:

lomka, variantnosť, klientov/klientok

Odpoveď:

Za najlepší spôsob vyjadrenia variantnosti považujeme podobu klientov/klientok. Vyjadrenie variantnosti príponou v podobe klientov/ok je pre slovenčinu nezvyčajné a ťažko prijateľné.


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu lomka