Otázka:

Píše sa lomka vo viacslovných geografických názvoch alebo nie?

Heslá:

lomka, Nové Mesto nad Váhom

Odpoveď:

Používanie lomky vo viacslovných geografických názvoch, ktorých súčasťou je predložka nad, napríklad Nové Mesto nad/Váhom (i v podobe Nové Mesto/Váhom)bolo v minulosti pomerne rozšírené a stretávame sa s ním aj v súčasnosti. Takýto spôsob zápisu sa však neuvádzal v nijakých starších Pravidlách slovenského pravopisu (PSP) a nepodarilo sa nám ani zistiť, aký má pôvod. V poslednom vydaní súčasných PSP z r. 2000 (ktoré sú prístupné aj v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) ani v slovenskej technickej norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa v podkapitole Lomka takáto funkcia lomky neuvádza. Názvy slovenských obcí Vám odporúčame používať v oficiálnych podobách, ktoré zachytávajú aj PSP v časti Názvy obcí na Slovensku.


Otázka z 04. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu lomka