Otázka:

Ako sa správne zapisuje lomka a pomer medzi slovami (majú tam byť medzery)?

Heslá:

pomer, lomka

Odpoveď:

V jednoslovných aj vo viacslovných výrazoch sa lomka píše bez medzery, t. j. vysoký/nízky, oxid sodný/dioxid sodný.

Dvojbodka použitá na vyjadrenie pomeru sa píše s medzerou pred ňou i za ňou. Správna grafická podoba vyjadrenia pomeru je 3 : 4.

Pravidlá o písaní lomky a dvojbodky si môžete prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), v elektronickej podobe sprístupnených na našej webovej stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pomer