Otázka:

Ako uviesť dve vety s lomkou, keď je nutné ich dať do dvoch riadkov?

Heslá:

lomka, lomítko

Odpoveď:

 

Keďže okolo lomky (nie lomítka) sa nedávajú medzery (okrem oddeľovania veršov v súvislom texte – podrobnejšie v kapitole 2.13. Lomka na s. 118 v Pravidlách slovenského pravopisu aj na www.juls.savba.sk), nemôže sa lomka dostať na koniec riadka. Ak má z nejakých dôvodov zostať lomka na konci riadka, treba dať za ňou medzeru.

 

V príklade, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, a to Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ však nepredpokladáme, že ide o vyjadrenie variantnosti, preto použitie lomky nepokladáme za vhodné a namiesto lomky by sa mala použiť bodka: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Vhodné by bolo aj použitie pomlčky: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. – Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu lomka
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku