Heslo: Tvoj

Otázka:

Keď vykám jednej osobe, napíšem v korešpondencii Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno s veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Robí mi problém privlastňovanie podmetu. Môžete mi to vysvetliť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše svojim a kedy svojím?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa majú správne používať zámená svoj a náš? Je správna veta Za svoje dobré meno vďačíme aj odhodlaniu konať spravodlivo alebo tam má byť „za naše dobré meno“?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používajú zámená váš, vaše a kedy svoj, svoje?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V písomnom styku sa na znak úcty píšu zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom. Je správne uviesť tieto zámená s veľkým písmenom aj vtedy, keď sa úryvok z listu uverejní v nejakej publikácii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy píšeme zámená ty, tvoj, vy, váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá možnosť je správna: píšem Ti/ti, pozdravujem Ťa/ťa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Platí pravidlo písania veľkého písmena pri oslovení osoby (Ty, Tvoj, Vy, Váš) aj v prípade zaznamenania rozhovoru v periodikách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým písmenom máme napísať zámeno vás v citáte na náhrobnom kameni?

celá otázka a odpoveď