Otázka:

Kedy sa používajú zámená váš, vaše a kedy svoj, svoje?

Heslá:

svoj, môj, Tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, Udajte svoju polohu a svoje PSČ, svoju, svoje, od pondelka vo vašom kine, dostanete vo vašej lekárni, oddnes vo vašom stánku, Zapnite svoju tlačiareň, Držte kefku pod 45º uhlom proti vašim ďasnám, Skrášlite si peknými ozdobami svoj veľkonočný stôl, skrášlite si

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa uplatňuje zásada, že ak sa privlastňuje osobe alebo veci, ktorá je gramatickým podmetom vety, resp. logickým subjektom deja, privlastňovací vzťah sa vyjadruje privlastňovacím zvratným zámenom svoj. Vtedy má zámeno svoj platnosť všetkých privlastňovacích osobných zámen, napr. Rada si spomínam na svoje detstvo. – Predstavíš nás svojim rodičom? – Dajte si do poriadku svoje veci. V ostatných prípadoch sa používajú privlastňovacie zámená môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, napr. Potom sveter uložila do mojej skrine. – Včera sme stretli tvoju sestru. – Návštevníci sa opýtali starostu na históriu jeho obce. – Zaujíma nás váš názor. – Učitelia sa rozhodli oznámiť to ich rodičom [t. j. rodičom detí]. Vo vete Udajte svoju polohu a svoje PSČ by sa mali použiť tvary zvratných zámen svoju, svoje.

V súvislosti s privlastňovacími zámenami je potrebné ešte doplniť, že kým v angličtine, francúzštine a iných jazykoch si gramatika pri privlastňovaní vyžaduje použiť príslušné zámeno, v slovenčine je mnoho ráz zbytočné. Svedčia o tom najmä početné reklamné slogany prezrádzajúce cudzí pôvod východiskových textov, ktorých mechanickým prekladom neraz vznikajú neželané, niekedy až úsmevne vyznievajúce formulácie typu od pondelka vo vašom kine (o novom filme), dostanete vo vašej lekárni, oddnes vo vašom stánku ap. Ako príklad zbytočného použitia privlastňovacieho zámena možno uviesť vety Zapnite svoju tlačiareň či Držte kefku pod 45º uhlom proti vašim ďasnám. Aj veta, ktorú uvádzate (Skrášlite si peknými ozdobami svoj veľkonočný stôl), zaobíde sa bez privlastňovacie zámena svoj, pretože privlastňovací vzťah už vyjadruje zvratné sloveso skrášlite si.


Otázka z 22. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu svoj