Heslo: zložené prídavné mená

Otázka:

Dobrý deň, kedy sa zložené prídavné mená píšu spolu a kedy oddelene, prípadne so spojovníkom? Napríklad v prípade slova špeciálno-pedagogický?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň, slovo slivkovolekvárový sa píše spolu alebo osobitne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa zložené prídavné mená spolu alebo so spojovníkom? Píše sa prídavné meno špeciálnopedagogický so spojovníkom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa v slovenčine píšu zložené slová svetelnotechnický, tepelnotechnický, a tepelnoizolačný? So spojovníkom alebo bez spojovníka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa dáva pomlčka medzi slová "inžiniersko-geologický" a "hydro-geologický" (prieskum)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často používame tieto výrazy: výchovno-vzdelávací, vedecko-výskumný, fyzicko-geografický, humánno-geografický a enviro-geografický. Píšeme ich správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má byť zubnolekársky alebo zubno-lekársky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má byť zubnolekársky alebo zubno-lekársky?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku