Heslo: zložené prídavné mená

Otázka:

Kedy sa zložené prídavné mená píšu spolu a kedy oddelene, prípadne so spojovníkom? Napríklad slovo špeciálno-pedagogický?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo slivkovolekvárový sa píše spolu alebo osobitne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa zložené prídavné mená spolu alebo so spojovníkom? Píše sa prídavné meno špeciálnopedagogický so spojovníkom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa v slovenčine píšu zložené slová svetelnotechnický, tepelnotechnický a tepelnoizolačný? So spojovníkom alebo bez spojovníka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa dáva pomlčka medzi slová "inžiniersko-geologický" a "hydro-geologický" (prieskum)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často používame výrazy výchovno-vzdelávací, vedecko-výskumný, fyzicko-geografický, humánno-geografický, enviro-geografický. Píšeme ich správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má byť zubnolekársky alebo zubno-lekársky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá podoba prídavného mena je správna: hnedočierny alebo hnedo-čierny (pigment), žltoružovosivá alebo žlto-ružovo-sivá (sliznica)?

celá otázka a odpoveď