Otázka:

Kedy sa zložené prídavné mená píšu spolu a kedy oddelene, prípadne so spojovníkom? Napríklad slovo špeciálno-pedagogický?

Heslá:

žlto-zelený, slovensko-český, zložené prídavné mená, Malé Karpaty - malokarpatský, špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogický

Odpoveď:

 

Zložené prídavné mená sa píšu spolu ako jedno slovo (bez spojovníka) vtedy, keď vznikli zo slovného spojenia, teda keď sú jednotlivé zložky v podraďovacom vzťahu (jedna zložka bližšie určuje druhú), napr. sociálnodemokratický (zo slovného spojenia sociálna demokracia), požiarnotechnický (zo slovného spojenia požiarna technika), malokarpatský (z dvojslovného názvu Malé Karpaty). Tak i zložené prídavné meno utvorené zo slovného spojenia špeciálna pedagogika sa píše spolu ako jedno slovo – špeciálnopedagogický.

So spojovníkom sa píšu zložené prídavné mená pri vyjadrení zreteľne vydelených zložiek, ktoré sú v priraďovacom vzťahu (sú rovnocenné), napr. žlto-zelený (žltý a zelený),  materiálno-technický (materiálny a technický), slovensko-český (slovenský a český). 

 

 

 


Otázka z 28. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu žlto-zelený