Otázka:

Píšu sa zložené prídavné mená spolu alebo so spojovníkom? Píše sa prídavné meno špeciálnopedagogický so spojovníkom?

Heslá:

žlto-zelený, slovensko-český, výchovno-vzdelávací, sociálnodemokratický, pracovnoprávny, špeciálnopedagogický, zložené prídavné mená

Odpoveď:

 Zložené prídavné mená sa píšu so spojovníkom pri vyjadrení zreteľne vydelených zložiek, ktoré sú v priraďovacom vzťahu (znamená to, že sú rovnocenné), napr. žlto-zelený (žltý zelený), slovensko-český (slovenský český), výchovno-vzdelávací (výchovný vzdelávací).

Zložené prídavné mená sa píšu spolu ako jedno slovo (bez spojovníka) vtedy, keď vznikli zo slovného spojenia, teda keď sú jednotlivé zložky v podraďovacom vzťahu (jedna zložka bližšie určuje druhú), napr. sociálnodemokratický (zo slovného spojenia sociálna demokracia), malokarpatský (z dvojslovného názvu Malé Karpaty), pracovnoprávny (zo spojenia pracovné právo).

Ak predpokladáme, že prídavné meno špeciálnopedagogický vzniklo zo spojenia špeciálna pedagogika (a nie z dvoch prídavných mien špeciálny pedagogický), píše sa bez spojovníka.

 


Otázka z 15. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu žlto-zelený