Otázka:

Ako sa v slovenčine píšu zložené slová svetelnotechnický, tepelnotechnický a tepelnoizolačný? So spojovníkom alebo bez spojovníka?

Heslá:

zložené prídavné mená, tepelnoizolačný, svetelnotechnický, tepelnotechnický

Odpoveď:

             V zložených prídavných menách utvorených z priraďovacích skladov sa píše na vyjadrenie samostatnosti jednotlivých zložiek spojovník, napríklad

červená a čierna (farba) → červeno-čierny,

veda a technika → vedecko-technický,

Slovensko a Nemecko → slovensko-nemecký.

Zložené prídavné mená utvorené z určovacích skladov sa píšu v slovenčine ako jedno slovo bez spojovníka, napr. vedecký výskum → vedeckovýskumný, sociálna demokracia → sociálnodemokratický.  Podobne aj svetelná technika → svetelnotechnický, tepelná technika → tepelnotechnický, tepelná izolácia → tepelnoizolačný.

 


Otázka z 05. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu zložené prídavné mená