Otázka:

Má byť zubnolekársky alebo zubno-lekársky?

Heslá:

zubnolekársky, zložené prídavné mená, zubno-lekársky

Odpoveď:

Zložené prídavné meno zubnolekársky vzniklo zo slovného spojenia zubné lekárstvo a píše sa bez spojovníka.

O pravopise zložených prídavných mien sa dočítate v elektronickej poradni, keď do vyhľadávača zadáte heslo zložené prídavné mená.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu zubnolekársky