Heslo: dedo

Otázka:

Ktoré z výrazov pre starého otca sú spisovné? Je v poriadku výraz starký, dedo či deduško?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú priezviská zakončené na samohlásku -o, napríklad priezvisko Bako?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská ukončené na spoluhlásku -o?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská ukončené na spoluhlásku -o? Ako sa skloňuje názov Kubrá?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa má správne skloňovať priezvisko Ballo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Tomčo? Správne je Tomču alebo Tomča?

celá otázka a odpoveď