Otázka:

Ako sa má správne skloňovať priezvisko Ballo?

Heslá:

Ballo, Balla, Ballu, Jano, Jožo, Fero, Palino, ujo, strýko, dedo, chlap, hrdina

Odpoveď:

 Priezvisko Ballo má v genitíve a akuzatíve tvar Balla, nie Ballu. Mužské priezviská zakončené na -o sa v slovenčine skloňujú tak ako mužské domácke mená zakončené na -o (napr. Jano, Jožo, Fero, Palino) alebo všeobecné podstatné mená zakončené na -o (napr. ujo, strýko, dedo), čiže podľa vzoru chlap. To znamená, že v genitíve a akuzatíve majú príponu -a: Herko – Herka, Macko – Macka, Fečko – Fečka, Mikloško – Mikloška. Príponu -u v genitíve a akuzatíve majú mužské priezviská zakončené na -a, ktoré sa skloňujú podľa vzoru hrdina, porov. Stračina – Stračinu, Šikula – Šikulu, Fulla – Fullu, Knieža – Kniežu.


Otázka z 30. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ballo