Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú priezviská zakončené na samohlásku -o, napríklad priezvisko Bako?

Heslá:

Krasko, dedo, ujo, Jano, Fero, Makarenko, Picasso, Fico, Mikloško, Bako

Odpoveď:

 

V minulosti sa domáce priezviská zakončené na -o skloňovali podľa vzoru hrdina, napr. Krasko – Krasku, Botto – Bottu (preto sa v staršej literatúre môžeme stretnúť s uvedenými tvarmi), no ostatné pomenovania osôb mužského rodu zakončené na -o (všeobecné podstatné mená, rodné mená a cudzie priezviská), napr. dedo, ujo, Jano, Fero, Makarenko, Picasso, sa skloňovali podľa vzoru chlap a v genitíve a akuzatíve singuláru mali pádovú príponu -a – deda, uja, Jana, Fera, Makarenka, Picassa. Časom sa skloňovanie domácich mužských priezvisk zakončených na -o začalo vyrovnávať so skloňovaním ostatných pomenovaní osôb zakončených na -o a v súčasnosti odporúčame používateľom spisovnej slovenčiny skloňovať tieto priezviská podľa vzoru chlap, napr. Fico – od Fica – pre Fica, Mikloško – od Mikloška – pre Mikloška. Tak i pri priezvisku Bako odporúčame v akuzatíve jednotného čísla tvar Baka – pre pána Baka.Otázka z 18. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 19. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Krasko