Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Tomčo? Správne je Tomču alebo Tomča?

Heslá:

Palko, Kopčo, Botto, ujo, dedo, Jano, Fero, Lenčo, Kňažko, Fico, Freššo, Tomčo

Odpoveď:

 

 

Mužské priezviská zakončené na -o ako Palko, Kopčo, Botto skloňujeme podľa vzoru chlap podobne ako iné osobné podstatné mená mužského rodu zakončené na -o (napr. ujo, dedo, Jano, Fero, Lenčo, Kňažko, Fico, Freššo). V genitíve aj v akuzatíve jednotného čísla majú pádovú príponu -a: G. (bez) Palka, Kopča, Botta; A. (vidím) Palka, Kopča, Botta.

            Priezvisko Tomčo má v genitíve a v akuzatíve jednotného čísla podobu Tomča.


Otázka z 18. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Palko