Heslo: seriál

Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo areál?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Majú všetky podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a zakončené na spoluhlásku l alebo r, v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo materiál?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo hotel v lokáli jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo seriál?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem použiť slovo duál vo význame duálne vzdelávanie? Ako sa správne skloňuje?

celá otázka a odpoveď