Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo materiál?

Heslá:

materiál, hotel, seriál, panel, kanál, tunel, originál

Odpoveď:

Slovo materiál sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu -i ako vzor stroj v materiáli. Takéto, tzv. zmiešané skloňovanie sa uplatňuje pri neživotných podstatných menách mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu, v základnom tvare sú zakončené na spoluhlásku l alebo r a vkladná samohláska pri skloňovaní nevypadáva, napr. hotel – v hoteli, seriál – v seriáli, panel – na paneli, kanál – v kanáli, tunel – v tuneli, originál – v origináli


Otázka z 12. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 15. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu materiál