Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo areál?

Heslá:

areál, panel, hotel, tunel, seriál, kontajner

Odpoveď:

Slovo areál sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu -i ako vzor strojv areáli. Takto sa skloňujú niektoré slová cudzieho pôvodu, napr. panel – na paneli, hotel – v hoteli, tunel – v tuneli, seriál – v seriáli, kontajner – v kontajneri. Pre úplnosť dodávame, že v lokáli jednotného čísla nemá v slovenčine nijaké podstatné meno pádovú príponu -y (iba -i, -e, -u, -ovi). Otázka z 24. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu areál