Otázka:

Môžem použiť slovo duál vo význame duálne vzdelávanie? Ako sa správne skloňuje?

Heslá:

duál, duálne vzdelávanie, seriál, kanál, originál

Odpoveď:

 

Slovo duál vo význame „duálne vzdelávanie“ je štylisticky príznakové, preto nie je vhodné používať ho v oficiálnom štýle. Skloňuje sa podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu -i ako vzor stroj o duáli. Takéto zmiešané skloňovanie sa uplatňuje pri neživotných podstatných menách mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a v základnom tvare sú zakončené na -ál (napr. seriál – v seriáli, kanál – v kanáli, originál – v origináli, duál – v duáli). Slovo duál sa skloňuje takto: N duál, G duálu, D duálu, A duál, L duáli, I duálom.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu duál