Heslo: interpunkcia

Otázka:

Píšu sa v pokračovaní citátu za troma bodkami čiarka a za výkričníkom tri bodky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa na konci listu používa interpunkcia a kedy nie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám vetu: Teraz vám zaspievam pieseň Máš ma rada?, pričom názov piesne Máš ma rada? sa píše s otáznikom. Ak je názov na konci vety, mám za otáznikom napísať ešte bodku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa na konci vety za skratkou ešte jedna bodka? Napríklad: Naposledy sa nám ozval v máji t. r. .

celá otázka a odpoveď