Otázka:

Píšu sa v pokračovaní citátu za troma bodkami čiarka a za výkričníkom tri bodky?

Heslá:

tri bodky, interpunkcia

Odpoveď:

Za tromi bodkami naznačujúcimi neúplnú citáciu, za ktorými pokračuje text, sa nedáva čiarka: Zároveň sú nám dané čnosti: viera, nádej, láska... ktorých úlohou je... Za prerušenou alebo nedokončenou zvolacou či opytovacou vetou sa dávajú tri bodky a za nimi výkričník alebo otáznik: „Pozor...!“ zvolala prestrašene. – „A čo ak...?“


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu tri bodky