Otázka:

Mám vetu: Teraz vám zaspievam pieseň Máš ma rada?, pričom názov piesne Máš ma rada? sa píše s otáznikom. Ak je názov na konci vety, mám za otáznikom napísať ešte bodku?

Heslá:

interpunkcia, otáznik, bodka

Odpoveď:

 

Ak sa pieseň volá Máš ma rada?, t. j. jej názov má formu opytovacej vety, aj v oznamovacej vete Teraz vám zaspievam pieseň Máš ma rada? treba písať za názvom piesne otáznik. Tomu by zodpovedala aj intonácia v zvukovej podobe tejto vety. Za otáznikom (názvom piesne) na konci vety sa bodka nepíše.


Otázka z 24. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu interpunkcia