Otázka:

Píše sa na konci vety za skratkou ešte jedna bodka? Napríklad: Naposledy sa nám ozval v máji t. r. .

Heslá:

interpunkcia, bodka za skratkou

Odpoveď:

 

 

Keď je na konci oznamovacej vety skratka s bodkou, ďalšia bodka na konci vety sa nepíše, napr. Naposledy sa nám ozval v máji t. r.Vybrali sme ponuku spoločnosti Kaligraf, a. s. Na konci opytovacích, rozkazovacích a želacích (najmä zvolacích) viet sa píše otáznik alebo výkričník aj v prípade, že výpoveď je ukončená skratkou s bodkou, napr. Už ste odovzdali rozvojové podklady za ZSE, a. s.? – Nezabudnite odovzdať rozvojové podklady za ZSE, a. s.!  


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu interpunkcia