Otázka:

Kedy sa na konci listu používa interpunkcia a kedy nie?

Heslá:

interpunkcia, pozdrav, S pozdravom, Ahoj!

Odpoveď:

Meno sa na konci listu uvádza v samostatnom riadku oddelene od textu, ktorý je zakončený interpunkčným znamienkom (bodkou, čiarkou, výkričníkom):

Ahoj!                            Ahoj, ozvi sa!            

Peter                            Peter

Iná situácia je pri záverečnej formulácii, ktorú uplatňujeme aj v tomto liste, kde sa interpunkčné znamienko nedáva.

 S pozdravom

 Mgr. Silvia Duchková


Otázka z 02. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu interpunkcia