Heslo: a to

Otázka:

Chcem sa spýtať, či mám dať čiarku v nasledujúcich vetách: 1. Naopak za ukážku autorkinej schopnosti vyabstrahovať... 2. Popri motívoch vojny a politického útlaku hrdinka reflektuje aj skrytejšiu formu neslobody a to zaseknutie sa v mužsko-ženských vzťahoch. 3. Rovnako ako pri ostatných angažovaných básňach aj v tejto sa Kirschová vyhla...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píš čiarka pred a tak, a to?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne použiť slovné spojenie "v tom", ak chceme vymenovať všetky položky, ktoré sa v nasledujúcej kategórii uvádzajú? Kategórie oprávnených výdavkov: (637) Služby, v tom: informačné materiály, odborné publikácie, preklady, tlmočenie, poradenstvo, konzultácie, propagácia.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše čiarka pred spojeniami a teda, a to?

celá otázka a odpoveď