Otázka:

Kedy sa píš čiarka pred a tak, a to?

Heslá:

a to

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000) sa píše čiarka pred spojkovými výrazmi, ktorých súčasťou je spojka a a ktoré majú iný ako zlučovací význam, napr. a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom, napr. Bolo sa treba starať o lúky, a preto ich rozdelili občanom. – Nenašiel som nikoho doma, a tak som odišiel. – Nemusel, a predsa prišiel. Čiarka sa píše aj pred spojkovým výrazom a to s vysvetľovacím (dôvodovým) významom, napr. Ledva sme sa pomestili do autobusu, a to ešte neprišli všetci (v tejto vete sa použil spojkový výraz a to vo význame „a pritom“) alebo Musíš to urobiť ešte dnes, a to do druhej (vysvetlenie, spresnenie širšieho významu slova dnes), alebo V záhrade máme rozličné bylinky, a to bazalku, tymián, majoránku a medovku (vysvetlenie, výpočet konkrétnych byliniek).

Spojkový výraz a to treba odlišovať od spojenia spojky a s ukazovacím zámenom to vo funkcii vetného člena, napr. Chlapci sa za tmy pustili cez les a to sa im veru neoplatilo alebo Ledva sme sa pomestili do autobusu a to ma nahnevalo. – V záhrade pestujem kvety a to mi robí radosť.


Otázka z 06. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu a to