Otázka:

Je správne použiť slovné spojenie "v tom", ak chceme vymenovať všetky položky, ktoré sa v nasledujúcej kategórii uvádzajú? Kategórie oprávnených výdavkov: (637) Služby, v tom: informačné materiály, odborné publikácie, preklady, tlmočenie, poradenstvo, konzultácie, propagácia.

Heslá:

v tom, a to

Odpoveď:

Z formulácie Kategórie oprávnených výdavkov: (637) Služby, v tom: informačné materiály, odborné publikácie, preklady, tlmočenie, poradenstvo, konzultácie, propagácia vyplýva, že vymenované položky predstavujú iba časť položiek zahrnutých v kategórii Služby. Ak ide iba o časť položiek kategórie Služby, tento fakt možno vyjadriť aj formuláciou Kategórie oprávnených výdavkov: (637) Služby, napr. informačné materiály, odborné publikácie, preklady, tlmočenie, poradenstvo, konzultácie, propagácia, ak ide o výpočet všetkých položiek tejto kategórie, možno použiť formuláciu Kategórie oprávnených výdavkov: (637) Služby, a to informačné materiály, odborné publikácie, preklady, tlmočenie, poradenstvo, konzultácie, propagácia.


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v tom