Otázka:

Kedy sa píše čiarka pred spojeniami a teda, a to?

Heslá:

a teda, a to, spojkový výraz a to

Odpoveď:

 Pred dôsledkovým spojkovým výrazom a teda sa píše čiarka, napr. Zmeškala vlak, a teda sme sa nestretli. Čiarka sa píše aj pred spojkovým výrazom a to s vysvetľovacím (dôvodovým) významom, napr. Zdržali sa na úrade, a to celé doobedie. Čiarka sa nepíše pred spojením spojky s ukazovacím zámenom to, napr. Celý deň pršalo a to nám znemožnilo pracovať v záhrade.


Otázka z 11. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu a teda