Otázka:

Dobrý deň, mám vo vete Naopak za úkážku autorkinej schopnosti vyabstrahovať.. čiarku? A čo vo vete "Popri motívoch vojny a politického útlaku hrdinka reflektuje aj skrytejšiu formu neslobody a to zaseknutie sa v mužsko-ženských vzťahoch" alebo "Rovnako ako pri ostatných angažovaných básňach aj v tejto sa Kirschová vyhla.."?

Heslá:

a to, aj, naopak

Odpoveď:

 

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, odporúčame písať čiarku za časticou naopak – Naopak, za ukážku autorkinej schopnosti vyabstrahovať...

Vo vete Popri motívoch vojny a politického útlaku hrdinka reflektuje aj skrytejšiu formu neslobody, a to zaseknutie sa v mužsko-ženských vzťahoch sa čiarka pred a to píše, lebo nejde o spojenie spojky s ukazovacím zámenom to, ale o spojkový výraz s vysvetľovacím významom.

Vo vete Rovnako ako pri ostatných angažovaných básňach, aj v tejto sa Kirschová vyhla... sa píše čiarka pred spojkou aj.

 


Otázka z 28. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 02. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu a to
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku