Heslo: čie

Otázka:

Ako sa správne pýtať: Koho je to kniha, alebo Čia je to kniha? Nie je spisovné to druhé?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Však je nespisovné pýtať sa "Koho je to nápad?", "Koho je to pero?" a "Koho je to dieťa?" Ako je to spisovne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať zámeno "koho?" namiesto privlastňovacích zámen "čí, čia, čie", napr. v otázke: "Koho je tento pohár?"?

celá otázka a odpoveď